قیمت و خرید میلگرد ساده

  قیمت و خرید میلگرد ساده
  کد

  نام

  سایز MM
  ضخامت MM
  طول M
  واحد
  تحویل
  قیمت
  اطلاعات
 • 0016

  میلگردساده32

  32
  32
  6 متری
  کیلو گرم
  کارخانه
  13,700 تومان  
  1400-01-15
 • 0017

  میلگردساده34

  34
  34
  6 متری
  کیلو گرم
  کارخانه
  13,700 تومان  
  1400-01-15
 • 0018

  میلگردساده35

  35
  35
  6 متری
  کیلو گرم
  کارخانه
  13,700 تومان  
  1400-01-15
 • 0019

  میلگردساده36

  36
  36
  6 متری
  کیلو گرم
  کارخانه
  13,700 تومان  
  1400-01-15
 • 0012

  میلگردساده40

  40
  40
  6 متری
  کیلو گرم
  کارخانه
  13,900 تومان  
  1400-01-15
 • 0012

  میلگردساده42

  42
  42
  6 متری
  کیلو گرم
  کارخانه
  13,900 تومان  
  1400-01-15
1 2 3