کدام تولیدکنندگان میلگرد موظف به عرضه تکلیفی در بورس کالا شدند؟

سوالی ندارید؟