انواع پین های ساخته شده از میلگرد ساده

سوالی ندارید؟