صنایع وابسته به میلگرد ساده صنعتی؛ پیچ و مهره‌سازی

سوالی ندارید؟