اصطلاحات متداول در تولید میلگرد ساده

سوالی ندارید؟