بهترین نوع میلگرد در بازار کدام است؟

سوالی ندارید؟