مشکلات استفاده از انکر بولت غیراستاندارد

سوالی ندارید؟