انکر بولت سقفی چیست و چه کاربردی دارد؟

سوالی ندارید؟