aeensanat-logo

021-62786

تماس جهت مشاوره و خرید

استاندارد ASTM A193

استاندارد ASTM A193

مشخصات استاندارد پیچ‌هایی با فولادهای آلیاژی و فولاد ضدزنگ برای سرویس‌های دما بالا و یا فشار بالا و دیگر کاربردها و اهداف خاص(استاندارد ASTM A193)

استاندارد ASTM A193 ویژگی‌ها و مشخصات مواد و ترکیبات پیچ‌های آلیاژی و فولاد ضدزنگ برای مخازن تحت فشار، شیرآلات، فلنج‌ها و اتصالات برای سرویس دما بالا، فشار بالا و کاربردهای دیگر با هدف خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات و تعاریف بیشتر درباره پیچ‌ها می‌توانید به استاندارد ASTM/A962 مراجعه کنید. همچنین فولادهای ضدزنگ آستنیتی ممکن است تحت عملیات انحلال کاربید یا عملیات انحلال کاربید کرنش سخت، قرار بگیرد.

استاندارد ASTM A193 ، چندین گرید شامل فولادهای فریتی و فولاد ضدزنگ آستنیتی از B5 تا B8 را پوشش می‌دهد. همچنین انتخاب آلیاژ در بین گریدها، منوط به طراحی حالت کاری، شرایط خدمات، خواص مکانیکی و مشخصات دما بالا است که باتوجه به این موارد بایستی آلیاژ مورد نظر برای حرفه خود را انتخاب کرد.

انواع پیچ‌ها و استاد بولت‌ها نیز باید با مهره تهیه شوند که این مهره‌ها باید طبق استاندارد ASTM A194 باشند؛ چراکه استاندارد  ASTM A194 به‌صورت اختصاصی راجع به مهره‌ها تدوین‌ شده است. در واقع، این استاندارد، مواردی نظیر مهره‌های با آلیاژساده کربنی، فولادهای ضدزنگ و فولاد‌های آلیاژی را پوشش می‌دهد که جهت استفاده در سرویس‌های فشار بالا یا دما بالا لحاظ می‌شود.

تبصره: در این جدول، برای مطابقت هر آلیاژ ذکر شده با موجودی بازار داخلی، باید از یک متالورژیست ماهر مشاوره گرفت. در واقع، استانداردهای موجود در ایران، اغلب از نوع آلمانی هستند که مطابقت آن‌ها با استاندارد آمریکایی کار سخت و دشواری است؛ در چنین مواقعی می‌توان از یک متالورژیست حرفه‌ای کمک گرفت و با دریافت راهنمایی‌های لازم، یک انتخاب هوشمندانه داشت.

در جدول شماره 1، الزامات شیمیایی هر آلیاژ ارائه شده است.

 

(فولادهای فریتی) Ferritic Steels

Nitrogen Aluminum Vanadium Titanium ColumbiumF Cooper Molybdenum Nickel Chromium Silicon Sulfur Phosphorus Manganese Carbon Class Description

And UNS

Designation

Grade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40-0.65

 

 

 

0.05

 

 

 

 

 

4.0-6.0

 

 

 

0.10

1.00

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

0.005

0.040

 

 

 

 

0.005

1.00

 

 

 

 

0.03

0.10 min

 

 

 

0.01

5 % Chromium

 

 

 

B5

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5-13.5

 

 

 

 

0.15

 

1.00

 

 

 

 

0.05

 

0.030

 

 

 

 

0.005

 

0.040

 

 

 

 

0.005

 

1.00

 

 

 

 

0.03

 

0.08-0.15

 

 

 

 

0.01 over

12%

Chromium

(410)

S41000

B6

B6X

 

 

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15-0.25

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

0.80-1.10

 

 

 

 

0.05

0.15-0.35

 

 

 

0.02

0.040

 

 

 

 

0.005

0.035

 

 

 

 

0.005

0.75-1.00

 

 

 

 

0.04

0.38-0.48D

 

 

 

0.02

Chromium-MolybdenumC

 

 

 

B7,

B7M

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.015E

 

 

  

 

 

0.25-0.35

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50-0.65

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.80-1.15

 

 

 

 

0.05

 

 

0.15-0.35

 

 

 

0.02

 

 

0.040

 

 

 

 

0.005

 

 

0.035

 

 

 

 

0.005

 

 

0.45-0.70

 

 

 

 

0.03

 

 

0.36-0.47

 

 

 

 

0.02

 

 

 

Chromium-Molybdenum-Vanadium

 

B16

 

 

 

 

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

(فولادهای آستنیتی) Austenitic Steels

Nitrogen Aluminum Vanadium Titanium ColumbiumF Cooper Molybdenum Nickel Chromium Silicon Sulfur Phosphorus Manganese Carbon Classes Description

And UNS

Designation

Grade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0-11.0

 

 

 

0.15

18.0-20.0

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.08

 

 

 

 

0.01

1, 1A, 1D, 2 304, S30400

 

 

 

 

B8,

B8A

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10*C to 1.10

 

 

 

0.05 under

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0-12.0

 

 

 

 

0.15

17.0-19.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.08

 

 

 

 

0.01

1, 1A, 1D, 2 347 ,S34700 B8c,

B8CA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00-3.00

 

 

 

 

 

0.10

10.0-14.0

 

 

 

 

 

0.15

16.0-18.0

 

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

 

 

0.04

0.08

 

 

 

 

 

 

0.01

1, 1A, 1D, 2 316, S31600 B8M,

B8MA,

B8M2,

B8M3

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0-13.0

 

 

 

0.15

17.0-19.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.12

 

 

 

 

0.01

1, 1A, 1D, 2 S30500 B8P,

B8PA,

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.10-0.16

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0-11.0

 

 

 

0.15

18.0-20.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.08

 

 

 

 

0.01

1A, 1B, 1D, 2 304N, S30451 B8N,

B8NA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.10-0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00-3.00

 

 

 

 

0.10

10.0-13.0

 

 

 

 

0.15

16.0-18.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.08

 

 

 

 

0.01

1A, 1B, 1D, 2 316N, S31651 B8MN,

B8MNA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.18-0.25

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50-1.00

 

 

 

 

6.0-6.5

 

 

 

 

 

0.10

17.5-18.5

 

 

 

 

0.15

19.5-20.5

 

 

 

 

0.20

0.80

 

 

 

 

0.05

0.010

 

 

 

 

0.002

0.030

 

 

 

 

 

0.005

1.00

 

 

 

 

 

0.03

0.020

 

 

 

 

 

0.005

1A, 1B, 1D, 2

 

 

 

S31254

 

 

 

 

 

B8MLCuN,

B8MLCuNA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5*(C+N)

To 0.70

 

 

 

0.05 under

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0-12.0

 

 

 

 

0.15

17.0-19.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.08

 

 

 

 

0.01

1, 1A, 2 321, S32100

 

 

 

B8T,

B8TA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.20-0.40

 

 

 

0.02

 

 

 

 

0.10-0.30

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

0.10-0.30

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

1.50-3.00

 

 

 

 

0.10

11.5-13.5

 

 

 

 

0.15

20.5-23.5

 

 

 

 

0.25

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.005

4.0-6.0

 

 

 

 

0.05

0.06

 

 

 

 

0.01

1C, 1D S20910 B8R,

B8RA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.08-0.18

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0-9.0

 

 

 

0.10

16.0-18.0

 

 

 

 

0.20

3.5-4.5

 

 

 

0.15

0.030

 

 

 

 

0.005

0.060

 

 

 

 

0.005

7.0-9.0

 

 

 

 

0.06

0.10

 

 

 

 

0.01

1C, 1D S21800 B8S,

B8SA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.10-0.16

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0-11.0

 

 

 

0.15

18.0-20.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.030

 

 

 

 

0.005

1, 1A, 1D S30453 B8LN,

B8LNA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

0.10-0.16

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00-3.00

 

 

 

 

0.010

10.0-13.0

 

 

 

0.15

16.0-18.0

 

 

 

 

0.20

1.00

 

 

 

 

0.05

0.030

 

 

 

 

0.005

0.045

 

 

 

 

0.010

2.00

 

 

 

 

0.04

0.030

 

 

 

 

0.005

1, 1A, 1D

 

 

 

S31653

 

 

 

 

B8MLN,

B8MLNA

 

Product

 

Analysis

 

VariationB

 

 

0.06-0.10

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20-0.50;

15*

Carboncontent, min

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0-13.0

 

 

 

 

0.15

 

17.0-19.0

 

 

 

 

 

0.20

 

1.00

 

 

 

 

 

0.05

 

0.030

 

 

 

 

 

0.005

 

0.045

 

 

 

 

 

0.01

 

2.00

 

 

 

 

 

0.04

 

0.005-0.020

 

 

 

0.002

Under,

0.005

over

 

1, 1A, 1D

 

347LN,

S34751

B8CLN,

B8CLNA

 

Product

 

 

 

Analysis

 

VariationB

 

 

0.045

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0-5.0

 

 

 

 

 

0.15

 

3.0-4.0

 

 

 

 

 

0.10

 

15.0-16.0

 

 

 

 

0.15

 

17.0-19.0

 

 

 

 

 

0.20

 

1.00

 

 

 

 

 

0.05

 

0.010

 

 

 

 

 

0.002

 

0.040

 

 

 

 

 

0.005

 

2.00

 

 

 

 

 

0.04

 

0.030

 

 

 

 

 

0.005

 

1, 1A, 1D

 

S31730

B8ML4CuN,

B8ML4CuNA

 

Product

 

Analysis

 

Variation

 

 

در جدول شماره ۲، خواص مکانیکی از جمله استحکام کششی، استحکام تسلیم و میزان سختی هر آلیاژ در واحد اینچ بیان شده است.

(فولادهای فریتی) Ferritic Steels

Hardness, max Reduction of Area, min, % Elongation in 4D min, % Yield Strength, min, 0.2 % offset, ksi Tensile Strength, Min, ksi Minimum, Tempering, Temperature, ˚F Diameter, in. Grade

26 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

235 HBW or 99 HRB

235 HBW or 99 HRB

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

50

50

50

50

50

50

50

50

50

45

45

16

15

16

16

16

18

18

18

18

17

16

80

85

70

105

95

75

80

75

105

95

85

100

110

90

125

115

100

100

100

125

110

100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1150

1150

1200

1200

1200

up to 4, inc

up to 4, incl

up to 4, incl

21/2 and under

Over 21/2 to 4

Over 4 to 7

4 and under

Over 4 to 7

21/2 and under

Over 21/2 to 4

Over 4 to 8

B5

4 to 6 % chromium

B6

13 % chromium

B6X

13 % chromium

B7

Chromium-molybdenum

B7MA Chromium- molybdenum

B16

Chromium- molybdenum-vanadium

 

Hardness, max Reduction of Area, min % Elongation in 4D min % Yield Strength, min, 0.2 % offset, ksi Tensile Strength, Min, ksi Heat TreatmentB .Grade, Diameter, in

(فولادهای آستنیتی) Austenitic Steels

223 HBW or 96 HRBC

90 HRB

223 HBW or 96 HRBC

192 HBW or 90 HRB

90 HRB

223 HBW or 96 HRBC

271 HBW or 28 HRC

271 HBW or 28 HRC

271 HBW or 28 HRC

271 HBW or 28 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

 

50

50

50

50

50

40

55

55

55

55

35

35

35

45

45

45

45

45

40

40

40

60

60

30

35

30

30

35

30

35

35

35

35

12

15

20

28

15

20

25

30

25

30

30

30

30

30

25

30

30

25

35

55

55

50

50

100

80

65

50

95

80

65

50

75

65

55

65

60

75

70

75

75

70

80

100

100

95

95

125

115

105

100

110

100

95

90

95

90

80

85

85

 

 

carbide solution treated

carbide solution treated

carbide solution treated

carbide solution treated in the finished condition

carbide solution treated

carbide solution treated

carbide solution treated

carbide solution treated in the finished condition

carbide solution treated

carbide solution treated in the finished condition

carbide solution treated and strain hardened

carbide solution treated and strain hardened

carbide solution treated and strain hardened

carbide solution treated and strain hardened

Classes 1 and 1D; B8, B8M, B8P,

B8LN, B8MLN, B8CLN, all diameters

Classes 1 and 1D: B8ML4CuN, all diameters

Class 1: B8C, B8T, all diameters

Class 1A: B8A, B8CA, B8CLNA, B8MA, B8PA, B8TA, B8LNA, B8MLNA, B8NA, B8MNA, B8MLCuNA, all diameters

Class 1A: B8ML4CuNA. All diameters

Classes 1B and 1D: B8N, B8MN, B8MLCuNA, all diameters

Classes 1C and 1D: B8R, all diameters

Class 1C: B8RA, all diameters

Classes 1c and 1D: B8S. all diameters

Classes 1C: B8SA, all diameters

Class 2: B8, B8C, B8P, B8T, B8N, D3/4 and under

Over ¾ to 1. Incl

Over 1 to 1 , incl

Over 1  to 1 , incl

Class 2: B8M, B8MN, B8MLCuN  and under

Over  to 1 incl

Over 1 to 1 , incl

Over 1  to 1 , incl

Class 2B: B8, B8M2D 2 and under

Over 2 to 2  incl

Over 2  to 3 incl

Class 2C: B8M3D 2 and under

Over 2

 

در جدول شماره ۳، خواص مکانیکی از جمله استحکام کششی، استحکام تسلیم و میزان سختی هر آلیاژ بر حسب واحد متریک بیان شده است.

Hardness, max Reduction of Area, min, % Elongation in 4D, min, % Yield Strength, min, 0.2 % offset, MPa Tensile Strength, min, MPa  

Minimum Tempering Temperature

˚C

 

Diameters, [mm]

 

 

Class

(فولادهای فریتی) Ferritic Steels

26 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

235 HBW or 99 HRB

235 HBW or 99 HRB

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

 

50

50

50

50

50

50

50

50

50

45

45

 

16

15

16

16

16

18

18

18

18

17

16

 

550

585

485

720

655

515

550

515

725

655

585

 

690

760

620

860

795

690

690

690

860

760

690

 

593

593

593

593

593

593

620

620

650

650

650

 

Up to M100, incl

Up to M100, incl

Up to M100, incl

M64 and under

Over M64 to M100

Over M100 to M180

M100 and under

Over M100 to M180

M64 and under

Over M64 to M100

Over M100 to M200

B5

4 to 6 % chromium

B6

13 % chromium

B6X

13 % chromium

B7

Chromium-molybdenum

B7MA Chromium-molybdenum

B16

Chromium-molybdenum-vanadium

Hardness, max Reduction of Area, min % Elongation in 4D, min % Yield Strength, min, 0.2 % offset, MPa Tensile Strength, min, MPa  

Heat TreatmentB

 

Class Diameter, mm

(فولادهای آستنیتی) Austenitic Steels

223 HBW or 96 HRBC

90 HRB

 

223 HBW or 96 HRBC

 

192 HBW or 90 HRB

 

90 HRB

 

 

223 HBW or 96 HRBC

271 HBW or 28 HRC

271 HBW or 28 HRC

 

271 HBW or 28 HRC

 

271 HBW or 28 HRC

 

 

321 HBW or 35 HRC

 

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

 

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

 

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

321 HBW or 35 HRC

 

321 HBW or 35 HRC

50

 

50

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

40

 

55

 

55

 

 

55

 

 

55

 

 

 

35

 

 

35

 

35

 

45

 

45

 

 

45

 

45

 

45

 

40

 

 

40

 

40

 

60

 

 

60

30

 

35

 

30

 

 

30

 

 

35

 

 

30

 

35

 

35

 

 

35

 

 

35

 

 

 

12

 

 

15

 

20

 

28

 

15

 

 

20

 

25

 

30

 

25

 

 

30

 

30

 

30

 

 

30

205

 

175

 

205

 

 

205

 

 

175

 

 

240

 

380

 

380

 

 

345

 

 

345

 

 

 

690

 

 

550

 

450

 

345

 

655

 

 

550

 

450

 

345

 

515

 

 

450

 

380

 

450

 

 

415

515

 

480

 

515

 

 

515

 

 

480

 

 

550

 

690

 

690

 

 

655

 

 

655

 

 

 

860

 

 

795

 

725

 

690

 

760

 

 

690

 

655

 

620

 

655

 

 

620

 

550

 

585

 

 

585

carbide solution treated

carbide solution treated

carbide solution treated

 

carbide solution treated in the finished condition

carbide solution treated

 

carbide solution treated

carbide solution treated

carbide solution treated in the finished condition

carbide solution treated

 

carbide solution treated in the finished condition

 

carbide solution treated and strain hardened

 

 

 

 

 

 

carbide solution treated and strain hardened

 

 

 

 

 

 

carbide solution treated and strain hardened

 

 

 

 

carbide solution treated and strain hardened

Classes 1 and 1d; B8, B8M, B8P, B8LN, B8MLN, B8CLN, all diameters

Classes 1 and 1D: B8ML4CuN, all

diameters

Class 1: B8C, B8T, all diameters

 

 

Class 1A: B8A, B8CA, B8CLNA, B8MA, B8PA, B8TA, B8LNA, B8MLNA, B8NA, B8MNA, B8MLCuNA, all diameters

Class 1A: B8ML4CuNA, all diameters

 

 

Classes 1B and 1D: B8N, B8MN, B8MLCuN, all diameters

Classes 1C and 1D: B8R, all diameters

 

Class 1C: B8RA, All diameters

 

 

Classes 1C and 1D: B8S, all diameters

 

 

Class 1C: B8SA, All diameters

 

 

 

Class 2: B8, B8C, B8P, B8T, B8N,D

M20 and under

 

Over M20 to M24, incl

 

Over M20 to M24, incl

 

Over M20 to M24, incl

 

Class 2: B8M, B8MN, B8MLCuN,D

M20 and under

 

Over M20 to M24, incl

 

Over M20 to M24, incl

 

Over M20 to M24, incl

 

Class 2B: B8, B8M2,D

M48 and under

 

Over M48 to M64, incl

 

Over M64 to M72, incl

 

Class 2C: B8M3,D

M48 and under

 

Over M48

 

 

در جدول شماره ۴، نحوه حک (مارک) کردن کلاس (گرید) برای فولادهای فریتی بیان شده است.

Grade Symbol Grade
B5

B6

B6X

B7

B7M or B7M

B16

B16R

B5

B6

B6X

B7

B7M

B16

B16 +

Supplement S12

 

در جدول شماره ۵، نحوه حک (مارک) کردن کلاس (گرید) برای فولادهای آستنیتی بیان شده است.

Grade Symbol

Grade Class
B8

B8C

B8M

B8P

B8T

B8F or B8LN

B8G or B8MLN

B8Y or B8CLN

B8YY or B8ML4CuN

 

B8A

B8B or B8CA

B8D or B8MA

B8H or B8PA

B8J or B8TA

B8L or B8LNA

B8k or B8MLNA

B8V or B8MA

B8W or B8MNA

B9K or B8MLCuNA

B8Z or B8CLNA

B8ZZ or B8MLCuNA

 

B8N

B8Y or B8MN

B9J or B8MLCuN

 

B9A or B8R

B9B or B8RA

B9D or B8S

B9F or B8SA

 

B94

B95

B96

B97

B98

B99

B100

B101

B102

B103

B104

 

B8SH

B8CSH

B8PSH

B8TSH

B8NSH

B8MCH

B8YSH

B8JSH

 

B9G or B8M2

B9

 

B9H or B8M3

B8

B8C

B8M

B8P

B8T

B8LN

B8MLN

B8CLN

B8ML4CuN

 

B8A

B8CA

B8MA

B8PA

B8TA

B8LNA

B8MLNA

B8NA

B8MNA

B8MLCuNA

B8CLNA

B8ML4CuNA

 

B8N

B8MN

B8MLCuN

 

B8R

B8RA

B8S

B8SA

 

B8

B8M

B8P

B8LN

B8MLN

B8N

B8MN

B8R

B8S

B8CLN

B8ML4CuN

 

B8

B8C

B8P

B8T

B8N

B8M

B8MN

B8MLCuN

 

B8M2

B8

 

B8M3

Class 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class 1B

 

 

 

Class 1C

 

 

 

 

Class 1D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Class 2B

 

 

Class 2C

دانلود فایل استاندارد ASTM A193 

جهت دریافت مشاوره خرید میلگرد و انکر بولت با همکاران ما در آیین صنعت همراه باشید.

پاسخگوی آنلاین