کاربرد میلگرد ساده صنعتی در صنایع پیچ و مهره

سوالی ندارید؟