چرا نورد در تولید میلگرد ساده نوردی اهمیت دارد؟

سوالی ندارید؟